Granični prijelaz gornji Brgat

Nalazi se na granici Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, na državnoj cesti DC 223, cca 15 km od grada Dubrovnika.
Na Gornjem Brgatu (granica BiH) – Dubac (D8), predviđa se izgraditi stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gornji Brgat, sa svim potrebnim sadržajima i odgovarajućom opremom, sve sukladno novim standardima određenima za kategoriju predmetnog graničnog prijelaza, koji proizlaze iz zahtjeva europske unije. Postojeći granični prijelaz smješten je bliže graničnoj crti i ne zadovoljava tražene standarde te će se po izgradnji novoga ukloniti.


Granični prijelaz čine sljedeći elementi koji tvore cjelinu:
-Objekti visokogradnje
-Prometne površine
-Odvodnja prometnih površina i objekata visokogradnje
-Razvod instalacija na prostoru graničnog prijelaza
-Priključci na javno-prometnu i komunalnu infrastrukturu
-Krajobrazno uređenje

Ključne količine:
Iskop 245.000 m³
Tampon 5.000 m³
Cementna stabilizacija 2.260 m³
Asfalt 3.900 t
Zaštita pokosa sidrima 7.830 m
Zaštita pokosa mlaznim betonom 12.750
Čelična konstrukcija nadstrešnica 337.060 kg
Vodovodni radovi 1.565 m
Kanalizacijski radovi 1.660 m

Trajanje radova 7 mjeseci
Investitor: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJANa web stranici objavljen na 30.01.2018 - Posljednji objavljeni na 30.05.2018 15:50:06