STRABAG gradi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč

Investitor: Odvodnja Poreč d.o.o.

Izvođač: Konzorcij Degremont/STRABAG AG
Trajanje izgradnje: 2 godine i 4 mjeseca. Pokusni rad 1 godina.

Ugovor 'Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja' jedan je od tri ugovora za radove u sklopu Projekta: 'Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča'.
Projekt je smješten u Istarskoj županiji, a pokriva pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča i općina Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar. Područje se rasprostire na 20 kilometara od sjevera prema jugu i podijeljeno je na četiri (4) aglomeracije od kojih svaka ima svoj uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s kapacitetom:
1. Aglomeracija Lanterna - 30.000 PE;
2. Aglomeracija Poreč-Sjever -37.000 PE; 
3. Aglomeracija Poreč-Jug - 48.000 PE i
4. Aglomeracija Vrsar - 22.500 PE.
Projekt uključuje i postrojenje za solarno sušenje mulja i postrojenje za kompostiranje mulja.

Radovi uključuju projektiranje, dobavu, izgradnju, pokusni rad i puštanje u pogon četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za solarno sušenje i postrojenja za kompostiranje mulja.Na web stranici objavljen na 11.08.2016 - Posljednji objavljeni na 14.03.2018 16:50:32